ЛСОУ: соціальна справедливість у реформі пенсійної системи – це чітка взаємозалежність між сплатою внесків і розміром пенсійного забезпечення

«Соціальна справедливість у реформі пенсійної системи – це чітка взаємозалежність між сплатою внесків і розміром пенсійного забезпечення, а компенсація відсутності страхового стажу може бути реалізованою на другому і третьому рівнях пенсійної системи», — вважає Віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.

Перший рівень — солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду.

Другий рівень — накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у цільовому позабюджетному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах.

Третій рівень — система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Таким чином, запропонований проект пенсійної реформи щодо компенсації відсутності страхового стажу не враховує сутності системи пенсійного забезпечення в Україні, оскільки  солідарна система базується виключно на засадах солідарності і субсидування, а добровільні персональні внески на свою користь можуть сплачуватись лише в системі недержавного пенсійного забезпечення.

«Пенсійна реформа – це створення умов збалансованого функціонування трирівневої системи пенсійного забезпечення, надання соціальних гарантій майбутнім пенсіонерам та підвищення фінансової стабільності пенсійної системи», — підкреслив Віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов.