ЛСОУ взяла участь у розширеному засіданні Громадської колегії Ради НБУ

1 червня 2017 року відбулось розширене засідання Громадської колегії Ради Національного банку України. Відкрив засідання Голова Громадської колегії Ради НБУ Станіслав Аржевітін.

Обговорювались питання щодо виникнення кризової ситуації в системі недержавного пенсійного забезпечення у зв’язку з втратою недержавними пенсійними фондами статусу неприбуткової організації з 01.07.2017 р.

Учасники засідання зазначили, що на сьогодні в Україні зареєстровані та діють 62 недержавні пенсійні фонди, які забезпечують формування особистих пенсійних накопичень та здійснюють пенсійні виплати більше 800 тисяч фізичних осіб.

Проте кризова ситуація, яка виникла у системі недержавного пенсійного забезпечення внаслідок не включення недержавних пенсійних фондів до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, призведе до повної руйнації третього рівня пенсійної системи та унеможливить подальше проведення пенсійної реформи в частині впровадження її ІІ рівня — накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

На думку учасників, це може повністю зупинити подальше впровадження пенсійної реформи в цілому, не сприятиме стабілізації та сталому розвитку фінансового ринку, також такі наслідки не відповідають умовам програми співпраці України з МВФ щодо проведення комплексної пенсійної реформи. Крім того, учасники недержавних пенсійних фондів втратять свої пенсійні накопичення, сформовані протягом 12 років діяльності ІІІ рівня пенсійної системи, що, як наслідок, призведе до значного підвищення рівня соціальної напруги серед широких верств населення, працівників та роботодавців.

Враховуючи зазначене, Громадська колегія Ради Національного банку вирішила звернутися до Національного банку України із пропозицією ініціювати терміново проведення наради за участю представників державних органів, депутатів, асоціацій, експертів, про вирішення питання включення до 01.07.2017 р. недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі зареєстрованих відповідно до законодавства їх установчих документів керуючись нормами чинного законодавства.

Профільні звернення щодо вирішення цієї ситуації також планується направити до Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби, Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України. Окрім того,  Громадська колегія Ради Національного банку вирішила підняти це питання перед Національною Радою Реформ.

В роботі засідання Громадської колегії Ради НБУ взяли участь керівники і представники Національного банку України, члени Ради НБУ, фахівці у сфері банківської справи, експерти та науковці. Лігу страхових організацій України на заході представив Президент організації, член Громадської колегії Ради НБУ, Олександр Філонюк.

Громадська колегія Ради Національного банку України є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, створеним для забезпечення діалогу з громадськістю під час вирішення питань щодо забезпечення стабільності банківської системи та стійкості грошової одиниці, захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг і подання Раді Національного банку України пропозицій щодо виконання нею своїх зобов’язань. Громадська колегія була утворена як правонаступник Громадської ради Національного банку України, проте з розширеними повноваженнями.