До уваги страховиків!

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування”

На виконання вимог статті 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення в мережі Інтернет проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування” (далі – проект розпорядження).

Проект розпорядження розроблений у відповідності до частини п’ятої статті 6 Закону України „Про страхування” та передбачає внесення таких змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 09.07.2010 № 565, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за № 1119/18414:

доповнення пункту 3 підпунктами 3.23 та 3.24 щодо страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, та страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги, передбачених пунктами 21¹ та 21² частини четвертої статті 6 Закону України „Про страхування”;

внесення змін до підпунктів 3.10 та 3.18 з урахуванням положень Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно започаткування та ведення діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність ІІ);

внесення змін редакційного та уточнюючого характеру з метою вдосконалення зазначеного нормативно-правового акта.

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування на адресу:

Нацкомфінпослуг: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 3;

Державна регуляторна служба України: 01011, м.Київ, вул.Арсенальна, 9/11.

Тексти документів за посиланням — https://nfp.gov.ua/news/1795.html