До уваги страховиків!

25 липня 2017 року Нацкомфінпослуг затвердила Положення про Громадську раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Нацкомфінпослуг.

Згідно з Положенням, Громадська рада при Нацкомфінпослуг, є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації політики державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг (крім ринку банківських послуг і ринків цінних паперів та похідних цінних паперів).

Основними завданнями Громадської ради при Нацкомфінпослуг є:

— сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

— здійснення громадського контролю за діяльністю Нацкомфінпослуг;

— сприяння врахуванню Нацкомфінпослуг громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері ринків фінансових послуг (крім ринку банківських послуг і ринків цінних паперів та похідних цінних паперів).

Громадська рада при Нацкомфінпослуг відповідно до покладених на неї завдань:

— готує та подає Нацкомфінпослуг пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

— готує та подає Нацкомфінпослуг пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

— подає Нацкомфінпослуг обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Нацкомфінпослуг проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері ринків фінансових послуг (крім ринку банківських послуг і ринків цінних паперів та похідних цінних паперів), удосконалення роботи органу;

— проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Нацкомфінпослуг та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган;

— здійснює громадський контроль за врахуванням Нацкомфінпослуг пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

— інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг та в інший прийнятний спосіб;

— збирає, узагальнює та подає Нацкомфінпослуг інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

— організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань діяльності Нацкомфінпослуг;

— готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Лігу страхових організацій України у Громадській раді при Нацкомфінпослуг представляє віце-президент організації Сергій Тарасов.