До уваги страховиків!

Інформаційне повідомлення щодо необхідності вжиття страховиками-членами МТСБУ заходів зі своєчасного внесення інформації про укладені договори ОСЦПВВНТЗ до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ.

15 серпня 2017 року Нацкомфінпослуг проведено розгляд справ про правопорушення щодо 53 страховиків-членів МТСБУ, розпочатих у зв’язку із несвоєчасним внесенням останніми інформації про укладені договори ОСЦПВВНТЗ до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ (далі – ЦБД МТСБУ), а саме протягом 2-робочих днів з моменту укладання таких договорів.

Відповідно до рішень про застосування заходів впливу, прийнятих Нацкомфінпослуг, страховиків зобов’язано вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушень законодавства про фінансові послуги, та надати відповідні підтверджуючі документи у термін до 29.09.2017.

З метою виконання вимог Нацкомфінпослуг страховики, до яких застосовані зазначені заходи впливу, мають визначити причини, які призвели до несвоєчасного внесення інформації про укладені договори ОСЦПВВНТЗ до ЦБД МТСБУ, та здійснити конкретні організаційні, технічні, інформаційні, правові та інші необхідні заходи щодо усунення кожної з виявлених страховиком причин, що призвели до порушення законодавства про фінансові послуги.

У разі, якщо причиною порушення страховиком вимог законодавства є неналежна організація роботи зі страховими агентами, Нацкомфінпослуг рекомендує внести зміни до договорів зі страховими агентами, які укладають договори ОСЦПВВНТЗ від імені страховика, та передбачити правовий механізм, котрий дозволятиме страховику своєчасно вносити інформацію до ЦБД МТСБУ. Також, договори зі страховими агентами мають передбачати можливість здійснення страховиком дієвого контролю за діяльністю страхового агента та виконанням останнім своїх обов’язків за договором. Для підвищення оперативності роботи із внесення інформації до ЦБД МТСБУ страховик також може забезпечити страхового агента необхідними технічними засобами.

У разі, якщо причиною несвоєчасного внесення страховиком інформації про укладені договори ОСЦПВВНТЗ до ЦБД МТСБУ є неналагодженість внутрішніх бізнес-процесів, страховій компанії необхідно запровадити мінімальну кількість процедур (регламентів), удосконалити програмне забезпечення (за необхідності), які дозволять максимально скоротити час від отримання інформації про укладені договори страхування від страхового агента до внесення даних до ЦБД МТСБУ.

Якщо страховик з об’єктивних причин не матиме змоги здійснити весь перелік необхідних заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушень законодавства про фінансові послуги, у строк, визначений у рішенні Нацкомфінпослуг (29.09.2017), він може, не пізніше останнього дня строку, визначеного для виконання заходу впливу, відповідно до пункту 2.2 Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012  № 2319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424, подати до Нацкомфінпослуг аргументоване клопотання про продовження строку виконання розпорядження Нацкомфінпослуг.

Нагадаємо, що Ліга страхових організацій України, реагуючи на чисельні звернення страховиків-членів ЛСОУ щодо провадження у справах про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, зокрема статті 11 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», пп. 3.4.4. п. 3.4. Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджено Розпорядження ДФП від 09.07.2010 р. N566 та п. 37 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ від 07.12.2016 р. №913, направила лист Голові Нацкомфінпослуг щодо наміру Регулятора застосувати до учасників страхового ринку санкції за невнесення інформації про продані поліси ОСЦПВ до ЦБД МТСБУ. У своєму листі ЛСОУ акцентувала увагу Нацкомфінпослуг на колізії положень нормативно-правових актів, і запропонувала не застосовувати до страховиків заходи впливу за несвоєчасне внесення інформації до ЦБД та створити при Нацкомфінпослуг робочу групу для напрацювання відповідних змін до законодавства.