До уваги страховиків!

Відповідно до частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі – Ліцензійні умови).

У 2017 році Нацкомфінпослуг з урахуванням вимог Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» проводяться позапланові перевірки за зверненнями фізичних осіб, за умови отримання відповідного дозволу Державної регуляторної служби України, та за рішеннями судів.

У випадку, якщо за результатами позапланового заходу державного нагляду (контролю) встановлюються порушення фінансовими установами – ліцензіатами вимог Ліцензійних умов, Нацкомфінпослуг з урахуванням абзацу першого частини п’ятнадцятої статті 19 Закону видається розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

При цьому, якщо ліцензіатом вчинено повторне порушення Ліцензійних умов (порушення протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження), Нацкомфінпослуг відповідно до частини другої статті 16 зобов’язана скласти акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, який є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

При цьому, визначення Законом терміна «повторне порушення» не враховує обставин, коли вимоги розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов виконані ліцензіатом вчасно та у повному обсязі.

З огляду на вказані вимоги Закону, Нацкомфінпослуг звертає увагу на важливість забезпечення фінансовими установами – ліцензіатами неухильного дотримання вимог Ліцензійних умов.