До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу!

13.10.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2017 № 641 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 960/30828 (далі – Наказ).

Пунктом 2 Наказу передбачено, зокрема внесення змін до Довідника кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (Додаток 3 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу)(далі – додаток 3), а саме:

вилучити рядок 463;

рядки 464-467 вважати відповідно рядками 463-466.

Таким чином, фактично було вилучено код 463 ознаки внутрішнього фінансового моніторингу та змінено нумерацію інших кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу з 464 по 467.

Поряд з цим, у редакції проекту наказу, розробленого Держфінмоніторингом, зміна кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу не передбачалась, тому що при редагуванні довідників кодів Держфінмоніторинг ніколи не допускає в подальшому використання кодів, які видаляються, так як зміна кодів унеможливлює коректну аналітичну обробку інформації та призводить до плутанини трактування значень таких кодів.

Водночас, під час державної реєстрації Наказу в Мін’юсті відбулася зміна нумерації кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу в додатку 3.

Зважаючи на викладене, з метою недопущення некоректного оброблення Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, просимо надалі подавати до Держфінмоніторингу інформацію за кодами ознак внутрішнього фінансового моніторингу 464, 465, 466, 467 попередньої редакції додатку 3, а саме:

464 — Видача банківськими установами кредитів, позик та інших коштів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності;

465 — Здійснення операцій з цінними паперами емітента, про якого з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням;

466 — Регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи;

467 — Сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником.

Наразі Держфінмоніторингом спільно з Міністерством фінансів України здійснюються заходи щодо внесення змін в діючу редакцію Наказу з метою вирішення зазначеного питання.