ЛСОУ взяла участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики»

29 листопада 2017 року у КНЕУ імені Вадима Гетьмана відбулась І Міжнародна науково-практична конференція «Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики».

Серед основних напрямків роботи конференції – суперечливість тенденцій становлення інформаційно-мережевої економіки, базові технології та сучасний ландшафт, підходи до регулювання ринку криптовалют. Учасники розглянули загальну природу грошей, історичні та сучасні форми її втілення, тенденції трансформації форм грошей в умовах глобалізації та втоми суспільства від національних ієрархічних напружень, фінансово-економічні ризики ринку криптовалют та можливості їх хеджування, тему криптовалюти та проблеми довіри, а також сфери легального використання криптовалют.

Також учасники ознайомились з оглядом підходів міжнародних фінансових організацій, міжнародних та національних регуляторів до розуміння природи криптовалют, вивчили потенціал впливу криптовалют на системні фінансові ризики, сучасною практикою регулювання криптовалют та провели дискусію щодо регулювання обігу і ринку криптовалют в Україні.

Мета І Міжнародної науково-практичної конференції — з’ясування змісту та форм становлення, перспектив і ризиків розвитку криптовалют (економічні, правові, технологічні аспекти).

Співголовами організаційного комітету конференції виступили Станіслав Аржевітін,  д.е.н., завідувач кафедри банківської справи «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», голова Громадської колегії Ради Національного банку України (м.Київ); Андрій Гриценко, член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки та прогнозування НАН України (м.Київ). Серед членів організаційного комітету конференції українські та іноземні експерти. Лігу страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ Олександр Філонюк та віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов.