Відбулось третє засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

21 грудня 2017 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось третє засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відкрив засідання і виступив зі вступним словом Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвський Ігор Миколайович.

Членів Ради було поінформовано, що під час 55-го Пленарного засідання Комітету MONEYVAL (4-7 грудня 2017 року, м. Страсбург Франція) затверджено Звіт за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України, який буде опубліковано Комітетом MONEYVAL на початку 2018 року.

Зазначено, що пленарне засідання Комітету MONEYVAL обговорило ключові висновки, пріоритетні заходи та рекомендації Україні щодо системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також, учасниками засідання розглянуто та обговорено питання щодо дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні та/або національні санкції.

Крім того, на засіданні поінформовано про механізми підвищення ефективності взаємодії між Держфінмоніторингом та правоохоронними (розвідувальними) органами щодо можливих фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Також, було розглянуто та обговорено інформацію щодо ризиків, які пов’язані з недостатнім рівнем інформування Держфінмоніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу щодо відмов від встановлення (підтримання) ділових відносин з клієнтами відповідно вимог статті 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

На завершення засідання учасниками було розглянуто та схвалено проект оновленого Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, і фінансуванню тероризму.

Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів,правоохоронних органів та представники саморегулівних організацій. Лігу страхових організацій України в складі Громадської Ради при Держфінмоніторингу представляє Романа Навальківська, Заступник Голови Громадської Ради, віце-президент ЛСОУ.