Шановні колеги!

У зв’язку з набранням 01.01.2018 чинності Законом України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» Нацкомфінпослуг звертає увагу страховиків та страхових та/або перестрахових брокерів, що подання річної звітності страховиків та річної фінансової звітності та звітних даних щодо здійснення посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні за 2017 рік здійснюється відповідно до діючих нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг, які регламентують порядок подання таких даних.

Звертаємо увагу на такі особливості подання звітності страховиків до Нацкомфінпослуг у 2018 році, починаючи з подання річної звітності за 2017 рік.

Для страховиків, що подають звітність у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», реалізована можливість підписання пакетів звітності електронним цифровим підписом через акредитовані центри сертифікації ключів з такого переліку спеціалізованих установ:
Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС;

Акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції України;

ТОВ «АРТ-Мастер»;

ТОВ «Ключові системи»;

ДП «Українські спеціалізовані системи»;

Державна казначейська служба;

ПАТ «Укрзалізниця»;

ПАТ КБ «Приватбанк»;

НБУ;

АТ «УКРСИББАНК».

При складанні та поданні страховиками звітності до Нацкомфінпослуг в електронному вигляді через веб-інтерфейс у режимі он-лайн за допомогою програмних засобів Комплексної інформаційної системи реалізована можливість подання документів, що є складовими фінансової звітності, звітних даних страховика, інших документів та засвідчуються підписами відповідних посадових осіб страховика, за допомогою вкладки «Супутні документи» шляхом прикріплення файлів (формати — pdf, jpeg, gif, tif), зокрема:
пояснювальної записки до звітних даних страховика, передбаченої підпунктом «г» пункту 2.3 глави 2 Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116 (далі – Порядок);
приміток до фінансової звітності, відповідно до пункту 2.4 глави 2 Порядку;
інших документів страховика, подання яких передбачено законодавством.