РЕЗОЛЮЦІЯ XIV МІЖНАРОДНОЇ КАРПАТСЬКОЇ СТРАХОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

РЕЗОЛЮЦІЯ XIV МІЖНАРОДНОЇ КАРПАТСЬКОЇ СТРАХОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

м. Яремче

16 лютого 2018 року

Обговорення актуальних проблем і перспектив страхового ринку відбулося 14-17 лютого 2018 року в рамках XIV МІЖНАРОДНОЇ КАРПАТСЬКОЇ СТРАХОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ за участю представників органів державної влади, страхових компаній, перестраховиків, брокерів, інвестиційних та юридичних компаній, фахівців в галузі економіки та фінансів, вітчизняних та міжнародних експертів, засобів масової інформації.

Учасники Конференції,
враховуючи вплив поточної макроекономічної ситуації на формування умов для ведення страхового бізнесу та конкурентоспроможності національної економіки,
розуміючи складність завдань, що вимагають витримки та чіткої координації дій, подальшої взаємодії з органами державної влади, посилення зв’язків зі страховим ринком та громадськістю,
з метою забезпечення надійним і ефективним страховим захистом споживачів страхових послуг, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності вітчизняного страхового ринку України та його інтеграцію до міжнародних систем страхування та перестрахування,
поставили перед собою наступні завдання:
1. Об’єднання зусиль щодо представлення інтересів страхового бізнесу, консолідації можливостей об’єднань страховиків для досягнення ефективних результатів у лобіюванні інтересів учасників страхового ринку.
2. Продовження розробки та прийняття проектів регуляторних актів на виконання запланованих реформ, відображених у Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року.
3. Закріплення дієвої системи захисту прав споживачів, формування надійних механізмів забезпечення безпеки коштів інвесторів та страхувальників, підвищення фінансової грамотності населення.
4. Сприяння прийняттю ключових законопроектів у сфері страхування, зокрема:
1) в другому читанні проекту Закону України «Про страхування» (реєстр. №1797-1 від 06.02.2015 р., нова редакція);
2) проекту Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (реєстр. №3670-д від 13.02.2018р., доопрацьований);
3) проекту Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні» (реєстр. № 4981 від 14.07.2016 р.);
4) в першому читанні проекту Закону «Про державну підтримку сільськогосподарського страхування» (реєстр. №6355-1 від 26.04.2017р.) та напрацювання пропозицій щодо посилення ролі страховиків для прийняття законопроекту у другому читанні;
5) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг» (реєстр. № 2456-д від 29.12.2015 р.);
6) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю пасажирів та третіх осіб» (реєстр. № 4642-д від 07.06.2017 р.).
5. Напрацювання пропозицій щодо внесення змін до наступних нормативно-правових актів:
1) законів України «Про туризм» та «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» в частині підвищення гарантій та захищеності подорожуючих громадян України;
2) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
3) Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»;
4) Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» в частині посилення (розбудови) інституціональної спроможності регулятора з урахуванням стандартів на рівні, прийнятих у країнах-членах ЄС, та процедур діяльності за світовими зразками;
5) проекту Закону України «Про валюту», зокрема, в частині відміни для страховиків обов’язкового продажу валюти та впровадження формування валютних страхових резервів за договорами страхування, згідно з якими страхова сума встановлюється у валютному еквіваленті;
6) Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 22.12.2010 р. №1170 «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо звільнення платежів за договорами корпоративного страхування життя та добровільного медичного страхування від сплати ЄСВ та створення стимулюючої цілісної системи оподаткування щодо даних видів страхування.
6. Сприяння розвитку ринку страхування життя, зокрема шляхом створення системи гарантування виплат за договорами страхування життя.
7. Підтримка впровадження другого (накопичувального) рівня системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
8. Напрацювання пропозицій щодо встановлення процедури передачі страхового портфеля (зміни страховика) і спрощення процедур реорганізації та капіталізації страховиків з метою забезпечення стабільності страхового ринку та підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг.
9. Сприяння розвитку інформаційних технологій та посиленню кібербезпеки в сфері страхового бізнесу.
10. Розробка проекту типової форми договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, передбаченої Законом України від 21.12.2017 р. №2258–VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
11. Інформування міжнародної громадськості щодо досягнень страхового ринку України з метою залучення іноземних інвестицій.
12. Підкреслюючи, що важливою умовою успішного розвитку страхового ринку є обмін світовим досвідом та його застосування до національних страхових ринків, продовжити традицію та провести XV МІЖНАРОДНУ КАРПАТСЬКУ СТРАХОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 13-16 лютого 2019 року.