Відбулось засідання Фінансово-інвестиційного комітету ЛСОУ

Фінансово-інвестиційний комітет Ліги страхових організацій України затвердив план роботи до кінця 2018 року. Таке рішення 12 березня 2018 року одноголосно підтримали члени Комітету ЛСОУ.

Серед основних завдань на найближчий період — супроводження проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» та проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, планових заходів державного нагляду (контролю)».

Також в планах роботи Фінансово-інвестиційного комітету ЛСОУ на 2018 рік,  згідно строків, передбачених  Нацкомфінпослуг відповідно до Плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, передбачено участь в опрацюванні змін до Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління та інші питання.