ЛСОУ: проект розпорядження Нацкомфінпослуг про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності потребує особливої уваги страховиків

12 березня 2018 року Ліга страхових організацій України провела засідання Фінансово-інвестиційного комітету. Одним з основних питань, розглянутих в рамках порядку денного, стало обговорення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», оприлюдненого на сайті Нацкомфінпослуг 15 лютого 2018 року.

Члени Комітету ЛСОУ обговорили загальні положення документу та основні критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості та якості активів страховика.

Згідно з документом, норматив платоспроможності та достатності капіталу – сума прийнятних активів, збільшена на розмір відстрочених аквізиційних витрат (DAC) в обсязі, не більше:

7 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій – для страховика, що здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути враховані у такій мірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації резерву нетто-премій;

25 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій – для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя;

на будь-яку дату має бути не меншою за нормативний обсяг активів, що визначається як більша з таких величин:

З + К,

З + НЗП, де

З (зобов’язання) – величина довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, що розраховується відповідно до законодавства, та визначається як сумарна величина розділів ІІ – ІV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан), форма і склад статей якого визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за №336/22868);

К – величина, що дорівнює: 30 млн. грн. – для страховика, який здійснює або планує здійснювати види страхування інші, ніж страхування життя; 45 млн. грн. – для страховика, який здійснює або планує здійснювати страхування життя,

НЗП – нормативний запас платоспроможності, який розраховується відповідно до законодавства.

Норматив ризиковості операцій – сума прийнятних активів, які відповідають встановленим вимогам, збільшена на розмір відстрочених аквізиційних витрат (DAC) в обсязі, не більше:

5 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій – для страховика, що здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути враховані у такій мірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації резерву нетто-премій;

20 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій – для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя,

має бути не меншою, ніж величина страхових резервів, що розраховуються відповідно до законодавства.

До нормативу ризиковості операцій серед іншого не включаються такі активи, як непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування та/або перестрахування; дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок розміщення грошових коштів страховика в гарантійних фондах асистанських компаній, виключно з метою гарантування медичного обслуговування клієнтів страховика в медичних закладах, відповідно до договорів страхування в разі настання страхових випадків в обсязі не більше 3% загального обсягу нормативу достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика; та дебіторська заборгованість що виникла внаслідок здійснення страхового відшкодування за іншого страховика за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Окрему увагу учасники засідання звернули на строки, прописані у документі. Планується, що це розпорядження набере чинності з 30 червня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. При цьому страховикам слід привести свою діяльність відповідно до вимог розділу IV, розділу VІ Положення до 31 грудня 2018 року.

Страховикам необхідно привести свою діяльність відповідно до вимог: розділу IІІ Положення з урахуванням таких особливостей при розрахунку нормативу платоспроможності та достатності капіталу відповідно до розділу ІІІ Положення:

з 31 грудня 2018 року до 29 червня 2019 року включно — застосовуються 30% величини К та 30% величини НЗП;

з 30 червня 2019 року до 29 червня 2020 року включно — застосовуються 60% величини К та 60% величини НЗП;

з 30 червня 2020 року — застосовуються в повному обсязі величини К та НЗП.

Тимчасово, з дня набрання чинності цього розпорядження і до 30 грудня 2018 року включно, вимоги пункту 3 розділу I Положення застосовуються з такими особливостями:

норматив платоспроможності та достатності капіталу визначається як сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою величини довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, що розраховується відповідно до законодавства, та визначається як сумарна величина розділів ІІ – ІV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан), форма і склад статей якого визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, включаючи величину страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства.

За результатами розгляду учасники засідання прийняли рішення здійснювати супроводження проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика».

Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/