Учасники Фінансово-інвестиційного комітету ЛСОУ обговорили положення проекту Закону України “Про установу фінансового омбудсмена”

12 березня 2018 року члени Фінансово-інвестиційного комітету Ліги страхових організацій України розглянули Проект Закону України “Про установу фінансового омбудсмена” (реєстр. № 8055 від 22.02.2018 р.).

Члени Фінансово-інвестиційного комітету ЛСОУ у цілому підтримують ідею та мету створення установи фінансового омбудсмена, і зазначають, що впровадження механізму альтернативного (позасудового) вирішення спорів сприятиме підвищенню довіри споживачів до фінансового ринку. Проте у учасників страхового ринку є чимало питань щодо вказаного законопроекту, зокрема щодо порядку фінансування діяльності установи фінансового омбудсмена.

Відповідно до законопроекту, фінансування діяльності установи фінансового омбудсмена здійснюється за рахунок внесків на фінансування діяльності установи фінансового омбудсмена (початкових та періодичних) та зборів за розгляд спору. Фінансування діяльності установи фінансового омбудсмена може здійснюватися і з інших джерел, не заборонених законодавством України, за умови, що таке фінансування не впливатиме на незалежність установи фінансового омбудсмена, об’єктивність чи неупередженість при прийнятті рішень наглядовою радою установи фінансового омбудсмена, фінансовим омбудсменом або уповноваженими особами.

«Періодичні внески встановлюються, починаючи з другого року діяльності фінансового омбудсмена. Періодичні внески повинні бути диференційованими, враховуючи вид діяльності надавача фінансових послуг, розмір його активів та зобов’язань за операціями з фізичними особами, а також кількість скарг, поданих споживачами фінансових послуг на відповідну категорію надавачів фінансових послуг або на певного надавача фінансових послуг протягом певного періоду часу», — зазначається у проекті Закону України “Про установу фінансового омбудсмена”. Також, згідно з законопроектом, визначення методики розрахунку розміру та порядку сплати надавачами фінансових послуг внесків на фінансування діяльності установи фінансового омбудсмена та зборів за розгляд спору споживачами з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом, належить до компетенції наглядової ради установи фінансового омбудсмена. Однак, жодних обмежень щодо розміру періодичних внесків законопроектом не передбачено.

Ліга страхових організацій України протягом багатьох років підтримує створення фінансового омбудсмена та ідею впровадження механізму альтернативного (позасудового) вирішення спорів. Проте з роками пропозиції щодо механізмів та форм реалізації цієї ідеї значно змінюються, зокрема, у частині статусу, повноважень та обов’язковості виконання рішення  фінансового омбудсмена. Згідно з проектом Закону України “Про установу фінансового омбудсмена”, «рішення фінансового омбудсмена або уповноваженої особи, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».