ЛСОУ – учасник засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ

27 березня 2018 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось сорок п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відкрив засідання Робочої групи директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Олександр Глущенко.

Серед питань порядку денного розглядались проблеми щодо ідентифікації та верифікації при онлайн-кредитуванні, обговорено питання чи можуть суб’єкти первинного фінансового моніторингу розглядати як безготівкові платежі, здійсненні їх клієнтами готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, для подальшого її переказу на рахунки суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Учасники засідання висловили свої позиції з питання чи відносяться ліквідатори та керівники ліквідаційних комісій державних підприємств до категорії національних публічних діячів; чи планується надання лізинговим компаніям право доручати проведення ідентифікації та верифікації третім особам, які діють від імені лізингодавців, як нещодавно зробив Національний банк України, надавши право банкам доручати здійснення таких дій кредитним посередникам; чи є достатньою для ідентифікації кінцевих бенефіціарів клієнтів – юридичних осіб їх наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; у разі, якщо інформація відрізняється, яку вважати вірною – з ЄДР чи подану клієнтом. Також на засіданні обговорювались інші актуальні питання, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Міністерства інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, а також професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Лігу страхових організацій України на заході представила віце-президент ЛСОУ, заступник Голови Громадської Ради при Держфінмоніторингу, Романа Навальківська.

Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/