До уваги страховиків, що здійснюють страхування життя!

17 квітня 2018 року набирає чинності розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.11.2017р. № 4258 «Про затвердження Вимог до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 р. за № 101/31553 (далі – Вимоги).

Викупна сума, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя, виплачується страховиком страхувальнику у разі дострокового припинення дії договору страхування життя.

Викупна сума розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка є невід’ємною частиною правил страхування життя.

Відповідно до Вимог, якщо договір страхування життя не містить розміру викупної суми на кожен рік його дії (або інший коротший регулярний період) в абсолютній величині або у відсотках від страхової суми за ризиком дожиття застрахованої особи до події, визначеної у договорі страхування життя (або досягнення застрахованою особою визначеного у договорі страхування життя віку), або від сплачених страхових платежів, викупна сума, що підлягає виплаті за таким договором страхування життя, не може бути меншою, ніж базовий розмір викупної суми, що встановлений залежно від умов договору страхування життя, а саме:

А) для договорів страхування життя з ризиком дожиття застрахованої особи до події, визначеної у договорі страхування життя, або досягнення застрахованою особою визначеного у договорі страхування життя віку (далі — накопичувальні договори страхування життя) базовим розміром викупної суми є розмір резерву нетто-премій, обчислений ретроспективно та збільшений на розмір резерву бонусів за таким договором. При цьому розмір витрат на укладання договору страхування життя, врахований при розрахунку розміру резерву нетто-премій, не може перевищувати 5 відсотків страхових платежів за таким договором, що рівномірно розподіляються на перші п’ять років дії такого договору;

Б) для договорів страхування життя, що не є накопичувальними договорами страхування життя, базовим розміром викупної суми є розмір математичного резерву, зменшений на розмір витрат на ведення справи в обсязі, що визначається в такому порядку:

—          не більше 20 відсотків страхового платежу за договором — для договорів, строк дії яких не перевищує один рік;

—          не більше 30 відсотків страхового платежу за перший рік дії такого договору — для договорів, строк дії яких більше одного року.