ЛСОУ взяла участь у п’ятому засіданні Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

12 квітня 2018 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось п’яте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відкрив роботу засідання та виступив зі вступним словом Ігор Гаєвський, перший заступник Голови Держфінмоніторингу України. Він ознайомив учасників з результатами Звіту із взаємної оцінки з відповідними рекомендаціями для України, оприлюдненого за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL, і зазначив, що практично всі органи державної влади задіяні у реалізації Рекомендацій Звіту.

Також в рамках роботи засідання було обговорено та схвалено проект Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL з урахуванням пропозицій наданих членами Ради.

Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів та представники саморегулівних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Лігу страхових організацій України в складі Громадської Ради при Держфінмоніторингу представляє Романа Навальківська, Заступник Голови Громадської Ради, віце-президент ЛСОУ.

За результатами засідання складено протокол, який буде доведено до відома та врахування в роботі усім зацікавленим державним органам.