ЛСОУ взяла участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Страховий ринок України на шляху євроінтеграції»

17 квітня 2018 року у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ) відбулась ІV Міжнародна науково-практична конференція «Страховий ринок України на шляху євроінтеграції».

Протягом багатьох років Ліга страхових організацій України активно підтримує проведення Міжнародних науково-практичних конференцій та успішно співпрацює з профільними вищими навчальними закладами України. «Співпраця ЛСОУ та КНЕУ імені Вадима Гетьмана – прекрасна можливість для максимальної інтеграції практичного досвіду страхових компаній України в навчальний процес якісної підготовки нових кадрів», — вважає Президент ЛСОУ Олександр Філонюк.

Про вплив макроекономічного середовища та тенденції розвитку  страхового ринку України розповів віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов. У своїй доповіді С.Тарасов зазначив, що розвиток галузі страхування значно залежить від розвитку економіки і від макроекономічних факторів. З іншого боку – діяльність страхових організацій, як безпосередньо страхова, так і інвестиційна, може суттєво сприяти розвитку економіки. «Важливо на всіх рівнях сприяти формуванню, ефективному використовуванню і спрямуванню коштів, що акумулюються, в реальний сектор економіки», — вважає Сергій Тарасов.

Серед тематичних напрямів роботи конференції — сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками; перспективні напрями розвитку національних страхових ринків в епоху цифрових технологій;  державне регулювання ринків фінансових послуг у контексті глобалізаційних проявів: досвід України та зарубіжних країн; роль страхування в стабілізації національної економіки та забезпеченні соціального захисту громадян. Також було розглянуто питання трансформації систем соціального захисту населення в сучасному світі; сучасні виклики та інноваційні напрями розвитку страхування та ризик-менеджменту; підвищення ефективності управління бізнес-процесами страхових компаній та поліпшення якості наукового та кадрового забезпечення страхової галузі в сучасних умовах.

Мета конференції: професійне обговорення актуальних питань розвитку страхового ринку України в умовах економічної нестабільності та в контексті приєднання України до асоціації з ЄС, обмін думками щодо перспектив розвитку окремих сегментів страхового ринку, пошук і розроблення практичних рекомендацій щодо вирішення нагальних проблем вітчизняних страхових компаній та інших учасників страхового ринку, а також впровадження інновацій в їх діяльність.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

В роботі конференції взяли участь представники науки, бізнесу, органів державної влади та управління. Лігу страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ Олександр Філонюк та віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов.

Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/