Ліга страхових організацій України провела дослідження зв’язку з макроекономічними показниками та здійснила прогнозування обсягу страхових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя

Динаміка надходжень страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя, протягом 2012-2017 рр. є нестійкою. Проте, спостерігається переважне збільшення надходжень валових страхових премій. Найбільший темп приросту страхових платежів з «non-life» страхування був у 2013 році (32,9%), у 2014 році відбулося зниження (-6,0%). Впродовж останніх трьох років відчутною є тенденція до збільшення темпів приросту (2015 рік — 12,0%; 2016 рік — 17,7%; 2017 рік — 25,0%). На основі виявлення основної тенденції розвитку (тренду) можна зробити висновок про те, що галузь «non-life» страхування характеризується нерівномірним зростанням.

Порівняння темпів зростання валових страхових премій і номінального ВВП та аналіз коефіцієнтів випередження свідчать:

— про випереджуючі темпи зростання страхових платежів у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2013 і 2014 рр.;

— про відставання темпів зростання страхових платежів у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2015-2017 рр.

Динаміка чистих страхових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя, протягом 2012-2017 рр. є нестійкою. При цьому, спостерігається переважне збільшення обсягів чистих страхових премій. Найбільший темп приросту чистих страхових премій з «non-life» страхування був у 2015 році (22,7%). Впродовж останніх двох років спостерігається тенденція до зниження темпів приросту (2016 рік — 17,6%; 2017 рік – 7,9%).

Динаміка чистих страхових премій протягом 2012-2017 рр. є значною мірою подібною до динаміки номінального ВВП. Порівняння темпів зростання та аналіз коефіцієнтів випередження свідчать про відставання темпів зростання чистих страхових премій у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2014-2017 рр.

Розрахований лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона (r = 0,94) свідчить про наявність сильного прямого зв’язку між рівнем номінального ВВП та обсягом чистих страхових премій.

Оскільки обчислений коефіцієнт кореляції більший за критичне його значення (0,94 > 0,71), то з вірогідністю 0,99 можна стверджувати про статистично достовірну залежність між рівнем номінального ВВП та обсягом чистих страхових премій.

Коефіцієнт детермінації (D = 0,88) показує, що варіація (зміна) обсягу чистих страхових премій «пояснюється» варіацією (зміною) рівня номінального ВВП на 88%.

З урахуванням макроекономічних прогнозів Кабінету міністрів України, Національного банку України, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor’s щодо зростання ВВП, інфляції та середньорічного курсу гривні на 2018 рік розглянуто сценарії розвитку галузі «non-life» страхування. За реалістичним сценарієм на основі розробленої моделі прогноз обсягу чистих страхових премій на 2018 рік з видів страхування, інших, ніж страхування життя, склав 27,6 млрд. грн.

Рішення про схвалення напрямку роботи ЛСОУ, спрямованого на дослідження та прогнозування ринку страхових послуг, було прийнято на засіданні Президії Ліги страхових організацій України 05 квітня 2017 року.