До уваги страховиків!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє, про затвердження розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 № 850 „Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика” (далі — розпорядження) розроблене з метою реалізації норм пункту 4 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, удосконалення системи пруденційного нагляду, встановлення обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, запобігання неплатоспроможності, забезпечення фінансової стійкості страховиків та захисту інтересів страхувальників — https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/25275.html

Розпорядження передбачає встановлення обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. Також розпорядженням визначається:

  • порядок розрахунку нормативу достатності активів шляхом збільшення його на більшу з двох величин: мінімальний капітал та нормативний запас платоспроможності;
  • встановлення нормативу достатності капіталу власника істотної участі;
  • встановлення критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика. До суми прийнятних активів, зокрема, можуть включатися:
  • непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування та/або перестрахування;
  • дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за банківськими вкладами (депозитами);
  • внески страховика, що є учасником фінансової групи, до статутних капіталів інших страховиків – учасників цієї фінансової групи в обсязі, встановленому законодавством, за умови виконання такою фінансовою групою вимог до регулятивного капіталу, встановлених законодавством, та вимог цього Положення.
  • Станом на 13.06.2018 розпорядження направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.