ЛСОУ направила пропозиції до Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності до законопроекту щодо державного регулювання ринків фінансових послуг

Ліга страхових організацій України направила лист до Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг».

У своєму листі ЛСОУ зазначає, що в цілому підтримує законопроект реєстр. № 8415 від 25.05.2018 р., та звертається щодо розгляду підготовлених Лігою страхових організацій України пропозицій.

На думку ЛСОУ, подані у законопроекті визначення термінів «клієнт» та «споживач фінансових послуг (споживач)» потребують уточнень, оскільки не у повній мірі враховують особливості надання послуг у сфері страхування.

Посилаючись на ст. 979, 985, 990, 994, 996 Цивільного кодексу України, а також частину другу статті 3 Закону України «Про страхування» та статтю 5 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», Ліга страхових організацій України звертає увагу, що до кола клієнтів (споживачів) страхових послуг повинно бути віднесено страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів та правонаступників, спадкоємців і опікунів страхувальника, а також потерпілих внаслідок експлуатації транспортних засобів.

Також ЛСОУ звертає увагу Комітету ВРУ на те, що включення у визначення поняття «споживач» застереження щодо «задоволення потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника» обмежує коло споживачів страхових послуг, оскільки види страхування передбачають і захист майнових інтересів страхувальників, пов’язаних із підприємницькою діяльністю, і відшкодування шкоди, заподіяної страхувальником третім особам внаслідок професійної діяльності, і страховий захист під час виконання обов’язків найманого працівника.

Враховуючи це, ЛСОУ пропонує відносити до споживачів страхових послуг фізичних осіб, які задовольняють потреби, пов’язані із захистом власних майнових інтересів у разі настання страхових випадків незалежно від виду діяльності: страхувальників; осіб, які набули або можуть набувати прав і обов’язків страхувальника згідно з договором страхування або законом; осіб, які мають право на одержання страхової виплати згідно з договором страхування або законом.

Клієнтом страховика ЛСОУ пропонує вважати: страхувальника; особу, яка набула або може набувати прав і обов’язків страхувальника згідно з договором страхування або законом; особу, яка має право на одержання страхової виплати згідно з договором страхування або законом.

Окрім того, вважаючи, що визначення терміну «фінансова послуга» не у повній мірі враховує особливості страхової діяльності, ЛСОУ запропонувала нове визначення терміну «фінансова послуга», наголошуючи на необхідності залучення до обговорення та формулювання визначення даного терміна спеціалістів усіх регуляторів ринків фінансових послуг і науковців, що працюють в сфері різних галузей знань, враховуючи глибину економічного змісту поняття «фінансові послуги» та значну кількість таких послуг, кожна з яких має свої специфічні особливості.