Президент ЛСОУ взяв участь у засіданні Громадської колегії Ради НБУ

4 вересня 2018 року відбулось засідання Громадської колегії Ради НБУ. Відкрив засідання Голова Громадської колегії Ради НБУ Станіслав Аржевітін. Обговорювалось питання реформування системи державного нагляду та регулювання у фінансовому секторі України щодо підготовки до другого читання законопроекту №2413а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

В роботі засідання Громадської колегії Ради НБУ взяли участь фахівці у сфері банківської справи та експерти. Лігу страхових організацій України на заході представив Президент організації, член Громадської колегії Ради НБУ, Олександр Філонюк, який зупинився на основних умовах діяльності небанківських фінансових установ з позиції захисту учасників ринку, зазначивши, що створення моделі об’єднаного або інтегрованого нагляду за фінансовим сектором активно вивчалось ще з 2004 року. Проте, на думку ЛСОУ, питання потребує більш глибокого та всебічного аналізу з урахуванням поточної ситуації в Національному банку України та Нацкомфінпослуг, оскільки розпорошена система об’єктів регулювання, вимога різних підходів та збільшення, за умови впровадження необхідних організаційних змін, навантаження на Державний бюджет країни на практиці можуть знівелювати синергетичний ефект ідеї створення Мегарегулятора. Президент ЛСОУ наголосив, що Ліга підтримує ідею збереження цілісності команди Нацкомфінпослуг, та вважає, що додаткові функції регулювання та нагляду на ринку небанківських фінансових послуг можуть підсилити навантаження на НБУ та перешкоджати виконанню основної функції – забезпеченню стабільності грошової одиниці.

За результатами роботи Громадська колегія Ради НБУ вирішила рекомендувати питання реформування системи державного нагляду та регулювання у фінансовому секторі України щодо підготовки до другого читання законопроекту №2413а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» до подальшого розгляду, направивши відповідні звернення до органів державної влади.

Громадська колегія Ради Національного банку України є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, створеним для забезпечення діалогу з громадськістю під час вирішення питань щодо забезпечення стабільності банківської системи та стійкості грошової одиниці, захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг і подання Раді Національного банку України пропозицій щодо виконання нею своїх зобов’язань. Громадська колегія була утворена як правонаступник Громадської ради Національного банку України, проте з розширеними повноваженнями. Президент Ліги страхових організацій України Олександр Філонюк увійшов до складу Громадської колегії Ради Національного банку України у березні 2017 року.

Фото — https://www.facebook.com/uainsurcom/