Побудова ефективної моделі обов’язкового страхування в Україні повинна враховувати і економічну ситуацію в країні, і рівень національної свідомості — Президент ЛСОУ

6 вересня 2018 року  Платформа ефективного регулювання (BRDO) провела круглий стіл «Обов’язкове страхування в Україні: шляхи до ефективної системи».

Учасники обговорили наскільки є ефективним сьогодні обов’язкове страхування, чи необхідна Україні нова модель обов’язкового страхування, які види страхування мають бути обов’язковими і як держава має регулювати сферу обов’язкового страхування, зважаючи на євроінтеграційні зобов’язання. Володимир Головатенко, Голова сектору «Нагляд і контроль»  BRDO, презентував зелену книгу «Аналіз регулювання сфери обов’язкового страхування».

Спікерами заходу виступили Максим Нефьодов, Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України; Ксенія Ляпіна, Голова Державної регуляторної служби України; Ольга Максимчук, Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Олександр Залєтов, Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Володимир Шевченко, Генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро України та ін. Лігу страхових організацій України на заході представили Президент організації Олександр Філонюк та віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов.

Під час виступу Олександр Філонюк зазначив, що система обов’язкового страхування в Україні потребує вдосконалення. Побудова ефективної моделі обов’язкового страхування в Україні повинна враховувати і економічну ситуацію в країні, і рівень національної свідомості. Основними умовами функціонування такої моделі повинно бути помірне втручання держави в ринкові відносини, зважене застосування заходів державного регулювання, дотримання законодавства при проведенні страхових операцій, забезпечення високого рівня захисту прав споживачів, зростання ролі страхування у соціальній політиці та врахування макроекономічної політики держави. Необхідно забезпечити зростання частки страхового ринку у внутрішньому валовому продукті країни.

Також, на переконання Президента ЛСОУ, політика держави у сфері страхування повинна бути прозорою та послідовною. При цьому ефективність моделі обов’язкового страхування значною мірою залежить від створення оптимального співвідношення у використанні можливостей і переваг обов’язкового страхування – з одного боку, і добровільного – з другого. Значну роль відіграє створення державою економічних стимулів, зокрема податкових. Також, для ефективного функціонування страхового ринку важливим є поєднання державного регулювання з саморегулюванням, що здійснюється об’єднаннями страховиків.

«Обов’язкове страхування повинно застосовуватися у тих сферах, де воно забезпечує та стає важливою складовою соціального захисту громадян, зменшує видатки на відшкодування збитків з державного та місцевих бюджетів, слугує підвищенню національної безпеки України», — наголосив Олександр Філонюк. Для розвинених країн характерна тенденція до відмови від обов’язкового державного страхування та зростання кількості видів обов’язково-договірного страхування. Саме така тенденція спостерігається у останні роки і в Україні.

Фото — https://www.facebook.com/uainsurcom/