РЕЗОЛЮЦІЯ XVIІІ МIЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ

РЕЗОЛЮЦІЯ ХVІІІ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ

м. Одеса                                                                          15 вересня 2018 року

Обговорення актуальних проблем і перспектив страхового ринку відбулось  12-15 вересня 2018 року в рамках XVIІІ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ за участю представників органів державної влади, страхових компаній, перестраховиків, брокерів, інвестиційних та юридичних компаній, фахівців в галузі економіки та фінансів, вітчизняних та міжнародних експертів, науковців, засобів масової інформації.

Учасники Форуму,

враховуючи вплив поточної макроекономічної ситуації на формування умов для ведення страхового бізнесу та конкурентоспроможності національної економіки,

розуміючи складність завдань, що вимагають витримки та чіткої координації дій, подальшої взаємодії з органами державної влади, посилення зв’язків зі страховим ринком та громадськістю,

з метою забезпечення надійним і ефективним страховим захистом споживачів страхових послуг, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності вітчизняного страхового ринку України та його інтеграцію до міжнародних систем страхування та перестрахування,

поставили перед собою наступні завдання:

 1. Об’єднання зусиль щодо представлення інтересів страхового бізнесу, консолідації можливостей об’єднань страховиків для досягнення ефективних результатів у лобіюванні інтересів учасників страхового ринку.
 2. Продовження розробки та прийняття проектів регуляторних актів на виконання запланованих реформ, відображених у Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року.
 3. Закріплення дієвої системи захисту прав споживачів, формування надійних механізмів забезпечення збереження коштів інвесторів та страхувальників, підвищення фінансової грамотності населення.
 4. Сприяння прийняттю ключових законопроектів у сфері страхування, зокрема:
 • проекту Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні» (реєстр. №4981 від 14.07.2016 р.);
 • в першому читанні проекту Закону «Про державну підтримку сільськогосподарського страхування» (реєстр. №6355-1 від 26.04.2017 р.) та напрацювання пропозицій щодо посилення ролі страховиків для прийняття законопроекту у другому читанні;
 • проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг» (реєстр. №2456-д від 29.12.2015 р.);
 • проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю пасажирів та третіх осіб» (реєстр. №4642-д від 07.06.2017 р.);
 • проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстр. №8415 від 25.05.2018 р.).
 1. Напрацювання пропозицій щодо внесення змін до наступних нормативно-правових актів:
 • Закону України «Про страхування»;
 • Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»;
 • Законів України «Про туризм» та «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» в частині підвищення гарантій та захищеності подорожуючих громадян України;
 • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 • Положення «Про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами», затвердженого Розпорядженням ДФП від 05.08.2003 р. N25;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. №913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»;
 • Постанови НБУ від 11.04.2000 р. №135 «Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності»;
 • Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 22.12.2010 р. №1170 «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо звільнення платежів за договорами корпоративного страхування життя та добровільного медичного страхування від сплати ЄСВ та створення стимулюючої цілісної системи оподаткування щодо даних видів страхування.
 1. Розробка нових та внесення змін до діючих нормативно-правових актів у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зокрема щодо: введення системи «Прямого врегулювання збитків»; посилення гарантійних функцій МТСБУ за зобов’язаннями неплатоспроможних страховиків та страховиків, які втратили членство в МТСБУ або позбавлені ліцензії; скорочення строків виплати страхового відшкодування; підвищення якості врегулювання збитків, імплементація Директиви ЄС тощо.
 2. Сприяння розвитку ринку страхування життя, зокрема шляхом створення системи гарантування виплат за договорами страхування життя.
 3. Підтримка впровадження другого (накопичувального) рівня системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 4. Здійснення заходів щодо створення умов впровадження обов’язкового та розвитку добровільного медичного страхування в рамках створеної платформи Національної стратегії охорони здоров’я України.
 5. Напрацювання пропозицій щодо спрощення процедур реорганізації та капіталізації страховиків з метою забезпечення стабільності страхового ринку та підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг.
 6. Сприяння схваленню (затвердженню) Методичних рекомендацій з розробки вимог до тендерних пропозицій учасників при закупівлі послуг з обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації державними органами, що здійснюють регулювання у сфері перевезень, страхування та державних закупівель.
 7. Здійснення комплексу заходів щодо детінізації окремих галузей економіки (транспортної, охорони здоров’я, туристичної, АПК, тощо) шляхом використання інструментів страхування та інвестування довгострокових коштів страховиків в національну економіку.
 8. Внесення змін до Закону України «Про страхування» та деяких інших законодавчих актів України з метою скорочення видів обов’язкового страхування, встановлення загальних вимог до здійснення обов’язкового страхування, запровадження вільного ціноутворення тощо.
 9. Сприяння розвитку інформаційних технологій та посиленню кібербезпеки в сфері страхового бізнесу.
 10. Розробка нормативно-правових актів щодо врегулювання розміру комісійної винагороди за посередницькі послуги в страхуванні.
 11. Інформування міжнародної громадськості щодо досягнень страхового ринку України з метою залучення іноземних інвестицій.
 12. Підкреслюючи, що важливою умовою успішного розвитку страхового ринку є обмін світовим досвідом та його застосування до національних страхових ринків, продовжити традицію та провести XІХ МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ 11-14 вересня 2019 року.