Ліга страхових організацій України провела засідання Президії

20 грудня 2018 року Ліга страхових організацій України провела засідання Президії ЛСОУ. Президент ЛСОУ Олександр Філонюк проінформував присутніх про діяльність Ліги страхових організацій України за звітний період та про плани організації на 2019 рік.

В рамках роботи засідання Президії згідно з порядком денним були розглянуті питання про хід реалізації Закону України від 21.12.2017 р. №2258–VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Так, абзацом першим частини другої статті 43 Закону передбачено, що суб’єкт аудиторської діяльності, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності, зобов’язаний мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладеним суб’єктом аудиторської діяльності, який проводить обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, має становити 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану вартість) протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом.

Також Члени  Президії Ліги страхових організацій України розглянули питання про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя (розпорядження Нацкомфінпослуг від 18.09.2018 року № 1638),  затвердили План роботи Ліги страхових організацій України на 2019 рік та порядок денний наступного засідання Президії Ліги.

Фото заходу — https://www.facebook.com/uainsurcom/