ЛСОУ підтримує норми розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань ОСЦПВВНТЗ»

23 січня 2019 року в Державній регуляторній службі України за участі представників Нацкомфінпослуг, МТСБУ, ЛСОУ та інших об’єднань страхового ринку відбулось робоче засідання щодо розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» №2018 від 22.11.2018 р.

Ліга страхових організацій України підтримує даний проект розпорядження, оскільки його положення відповідають вектору руху до європейських норм ціноутворення і сприятимуть підвищенню якості страхових послуг у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та підсиленню здорової  конкуренції серед страховиків.

ЛСОУ вважає, що зазначений проект розпорядження вирішує ряд важливих питань у сфері ОСЦПВВНТЗ, зокрема, сприятиме підвищенню страхового захисту потерпілих та перегляду розміру страхових сум за договорами обов’язкового страхування, викликаної зростанням рівня індексу інфляції та індексу споживчих цін; необхідності змін у тарифній політиці та забезпечення механізму вирівнювання збитковості шляхом актуалізації переліку та значень коригуючих коефіцієнтів, що не переглядалися з 2011 року; та сприятиме поступовому наближенню положення вітчизняного законодавства до положень Директиви №2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року.

Лігу страхових організацій України на засіданні представила Романа Навальківська, віце-президент ЛСОУ.