Уряд затвердив порядок внесення посадовими особами органів ліцензування, дозвільних органів відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру до ЄДР

З0 січня 2019 року Кабінет міністрів України постановою № 47 затвердив Порядок внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру.

Відповідно до Порядку, до Єдиного державного реєстру зокрема вносяться:

1) такі відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

заява про отримання ліцензії;

вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;

дата видачі ліцензії, строк дії ліцензії;

відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органові ліцензування передбачено ліцензійними умовами;

дата і номер рішення органу ліцензування про:

— залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови);

— розширення виду господарської діяльності ліцензіата;

— звуження виду господарської діяльності ліцензіата;

— переоформлення ліцензії;

— анулювання ліцензії, дату набрання ним чинності (із зазначенням підстав такого анулювання);

відомості про орган ліцензування (найменування та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для ліцензування;

2) такі відомості про документи дозвільного характеру:

дата прийняття заяви про видачу документа дозвільного характеру;

об’єкт, на який видано документ дозвільного характеру;

назва виданого документа дозвільного характеру;

дата і номер рішення про:

— видачу документів дозвільного характеру або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру із зазначенням підстави для відмови;

— переоформлення документа дозвільного характеру;

— анулювання документа дозвільного характеру із зазначенням підстави для такого анулювання;

— поновлення дії документа дозвільного характеру, у тому числі безпідставно анульованого;

— продовження строку дії документа дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії документа);

дата видачі документа дозвільного характеру;

дата і номер судового рішення про визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;

відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для видачі документів дозвільного характеру.

Відомості до Єдиного державного реєстру вносяться посадовою особою органу ліцензування або дозвільного органу, до посадових обов’язків якої належить забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування, дозвільної системи та яка отримала ідентифікатор доступу.

Згідно з постановою, органи ліцензування та дозвільні органи повинні забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостями про діючі ліцензії та документи дозвільного характеру, що видані до набрання чинності цією постановою.

Проект акта розроблено на виконання вимог Закону України від 26.11.2015 № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».