До уваги страховиків!

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги” адміністративні послуги в електронній формі надаються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. Порядок та вимоги інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування з Єдиним державним порталом адміністративних послуг затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг, спільно із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку електронного урядування (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.09.2016 № 1501/248).

Згідно із частиною четвертою статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги”, заява на отримання адміністративної послуги (далі — заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі.

Письмова заява може бути подана суб’єкту надання адміністративної послуги особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником), надіслана поштою, а в разі надання адміністративних послуг в електронній формі — через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

Статтею 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” передбачено, що документи, подання яких до органу ліцензування передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

 1. нарочно відповідно до пункту 3 частини другої статті 6 та у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»;
 2. поштовим відправленням з описом вкладення;
 3. в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — портал електронних сервісів).

Подання документів у електронному вигляді до органу ліцензування здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Електронні документи, що подаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів (закони України “Про електронну комерцію”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг”).

Відповідно до пункту 4 Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 363, електронні документи (заяви та документи, визначені законом та ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України) подаються до органу ліцензування через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів ліцензування, порядки функціонування яких визначаються відповідними органами ліцензування.

Звертаємо увагу, що в Нацкомфінпослуг реалізована можливість отримання таких адміністративних послуг у електронному вигляді через Єдиний державний портал адміністративних послуг, а саме:

Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) https://my.gov.ua/info/service/1781/details на:

 • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
 • надання послуг з фінансового лізингу;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій та поручительств;
 • послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;
 • послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;
 • надання послуг з факторингу;
 • адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
 • управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;
 • довірче управління фінансовими активами;

Анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) https://my.gov.ua/info/service/3624/details.