Громадську раду при Нацкомфінпослуг сформовано

27 травня 2019 року відбулись Установчі збори для формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

За результатами формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг Лігу страхових організацій України представлятиме Сергій Тарасов, віце-президент ЛСОУ.

Ліга страхових організацій України вітає всіх новообраних учасників Громадської ради при Нацкомфінпослуг та дякує Ініціативній групі за проведену роботу.

Основними завданнями Громадської ради при Нацкомфінпослуг є:

— сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

— здійснення громадського контролю за діяльністю Нацкомфінпослуг;

— сприяння врахуванню Нацкомфінпослуг громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері ринків фінансових послуг (крім ринку банківських послуг і ринків цінних паперів та похідних цінних паперів).

Громадська рада при Нацкомфінпослуг відповідно до покладених на неї завдань:

— готує та подає Нацкомфінпослуг пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

— готує та подає Нацкомфінпослуг пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

— подає Нацкомфінпослуг обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Нацкомфінпослуг проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері ринків фінансових послуг (крім ринку банківських послуг і ринків цінних паперів та похідних цінних паперів), удосконалення роботи органу;

— проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Нацкомфінпослуг та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган;

— здійснює громадський контроль за врахуванням Нацкомфінпослуг пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

— інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг та в інший прийнятний спосіб;

— збирає, узагальнює та подає Нацкомфінпослуг інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

— організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань діяльності Нацкомфінпослуг;

— готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.