ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній non-life страхування — учасників проекту «Відкрите страхування» за січень-квітень 2019 року

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за підсумками січня-квітня 2019 року склали 3,2 млрд. грн.

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування – 1693,3 млн. грн. (52,7 %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 834,5 млн. грн. (26,0 %). Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 510,5 млн. грн. (15,9 %), з добровільного страхування відповідальності – 174,9 млн. грн. (5,4 %).

Обсяг надходжень валових страхових премій у квітні місяці збільшився на 16,0 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 893,0 млн. грн.).

Валові страхові виплати за підсумками січня-квітня 2019 року склали 1,2 млрд. грн.

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування – 553,2 млн. грн. (45,5 %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 414,8 млн. грн. (34,1 %).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 233,8 млн. грн. (19,2 %), з добровільного страхування відповідальності — 13,8 млн. грн. (1,1 %).

Валові страхові виплати у квітні місяці збільшились на 1,4 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 286,9 млн. грн.).

Також було проаналізовано показники діяльності з таких видів страхування, як КАСКО, добровільне медичне страхування та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-квітня 2019 року склали 781,5 млн. грн., валові страхові виплати – 424,5 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 54,3 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 13,7 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 4,2 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у квітні місяці збільшився на 5,6 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 228,2 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат — на 7,6 % (до 106,9 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 0,9 в.п.

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-квітня 2019 року склали 634,1 млн. грн., валові страхові виплати – 361,2 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 57,0 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -16,7 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 2,5 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у квітні місяці зменшився на 24,0 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 134,2 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат збільшився на 2,0 % (до 95,6 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 18,2 в.п.

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-квітня 2019 року склали 361,5 млн. грн., валові страхові виплати – 226,4 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 62,6 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 13,3 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 2,4 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у квітні місяці збільшився на 16,0 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 110,2 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат зменшився на 7,3 % (до 57,5 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 13,2 в.п.

Участь у проекті «Відкрите страхування» для страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-квітня 2019 року взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, ВіДі-СТРАХУВАННЯ, ЄВРОІНС, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-ПЛЮС, МОТОР-ГАРАНТ, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРФІНСТРАХ, УНІКА, Ю.Ес.Ай.

Проект «Відкрите страхування» було започатковано Лігою страхових організацій України у 2008 році з метою поліпшення стандартів розкриття інформації про діяльність учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання політики прозорої діяльності і доступності інформації.