ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній non-life страхування — учасників проекту «Відкрите страхування» за січень-червень 2019 року

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за підсумками січня-червня 2019 року склали 5,1 млрд. грн.

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування – 2504,7 млн. грн. (49,2 %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 1563,8 млн. грн. (30,7 %). Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 782,1 млн. грн. (15,3 %), з добровільного страхування відповідальності – 243,4 млн. грн. (4,8 %).

Обсяг надходжень валових страхових премій у червні місяці зменшився на 7,3 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 728,1 млн. грн.).

Валові страхові виплати за підсумками січня-червня 2019 року склали 2,1 млрд. грн.

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування – 1048,8 млн. грн. (48,8 %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 727,3 млн. грн. (33,8 %).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 353,6 млн. грн. (16,5 %), з добровільного страхування відповідальності — 19,6 млн. грн. (0,9 %).

Валові страхові виплати у червні місяці збільшились на 54,8 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 503,6 млн. грн.).

Також було проаналізовано показники діяльності з таких видів страхування, як КАСКО, добровільне медичне страхування та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-червня 2019 року склали 1214,4 млн. грн., валові страхові виплати – 635,7 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 52,3 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 4,3 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – -3,2 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у червні місяці збільшився на 2,4 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 203,2 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат зменшився на 27,1 % (до 83,8 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 16,6 в.п.

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-червня 2019 року склали 1089,8 млн. грн., валові страхові виплати – 647,1 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 59,4 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -9,8 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – -3,9 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у червні місяці зменшився на 10,4 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 153,7 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат — на 22,4 % (до 90,1 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 9,1 в.п.

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-червня 2019 року склали 573,6 млн. грн., валові страхові виплати – 340,3 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 59,3 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 3,8 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – -3,2 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у червні місяці зменшився на 10,7 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 94,0 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат — на 24,1 % (до 46,6 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 8,7 в.п.

Участь у проекті «Відкрите страхування» для страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-червня 2019 року взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, ВіДі-СТРАХУВАННЯ, ЄВРОІНС, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-ПЛЮС, МОТОР-ГАРАНТ, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРФІНСТРАХ, УНІКА, Ю.Ес.Ай.

Проект «Відкрите страхування» було започатковано Лігою страхових організацій України у 2008 році з метою поліпшення стандартів розкриття інформації про діяльність учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання політики прозорої діяльності і доступності інформації.