До уваги страховиків!

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг” (далі – проект розпорядження) розроблено відповідно до пунктів 1 та 18 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон), підпункту 27 пункту 4 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, а також з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 „Про затвердження Порядку подання фінансової звітності.

Проектом розпорядження пропонується внести зміни до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 вересня 2018 року № 1521), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 та доПорядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 серпня 2005 року № 4421, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2005 року за № 955/11235.

Зауваження та пропозиції до проєкту розпорядження відповдно до частини третьої статті 28 Закону приймаються протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення проекту акта, за адресою Нацкомфінпослуг: поштою – 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; електронною поштою: methodology@nfp.gov.ua або через вебсайт Нацкомфінпослуг сторінка: “Електронна взаємодія” – Електронна канцелярія.