ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній non-life страхування — учасників проекту «Відкрите страхування» за січень-листопад 2019 року

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за підсумками січня-листопад 2019 року склали 8,0 млрд. грн.

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування – 3996,4 млн. грн. (49,9  %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 2254,2 млн. грн. (28,1 %). Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 1341,4 млн. грн. (16,7%), з добровільного страхування відповідальності –420,2 млн. грн. (5,2 %).

Обсяг надходжень валових страхових премій у листопаді місяці зменшився на 9,6 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 582,7 млн. грн.).

Валові страхові виплати за підсумками січня-листопада 2019 року склали 3,5 млрд. грн.

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування – 1675,1 млн. грн. (48,3 %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 1111,6 млн. грн. (32,0 %).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 653,8 млн. грн. (18,8 %), з добровільного страхування відповідальності – 30,8 млн. грн. (0,9 %).

Валові страхові виплати у листопаді місяці збільшились на 9,8 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 330,4 млн. грн.).

Також було проаналізовано показники діяльності з таких видів страхування, як КАСКО, добровільне медичне страхування та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-листопада 2019 року склали 2257,4 млн. грн., валові страхові виплати – 1111,5 млн. грн . Рівень страхових виплат становив 49,2 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 4 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 1,1 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у листопаді місяці збільшився на 3,1 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 220,7 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат — на 1,9 % (до 104,9 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 0,6 в.п. (до 47,5,1 %).

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-листопада  2019 року склали 1618,6 млн. грн., валові страхові виплати – 967,4 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 59,8 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -9,7 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат 1,1 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у листопаді місяці зменшився на 9,6 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 83,6 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат зменшився на 4,5 % (до 98,6 млн. грн.). Рівень страхових виплат збільшився на 6,2 в.п. (до 118 %).

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-листопада 2019 року склали 1018,9 млн. грн., валові страхові виплати – 611 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 60 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 2,4 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 1,3 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у листопаді місяці збільшився на 2,2 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 95,3 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат – збільшився на 1,3 % (до 60,9 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 0,6 в.п. (до 63,9 %).

Участь у проекті «Відкрите страхування» для страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-листопада 2019 року взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, ВіДі-СТРАХУВАННЯ, ЄВРОІНС, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-ПЛЮС, МОТОР-ГАРАНТ, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРФІНСТРАХ, УНІКА, Ю.Ес.Ай.