Шановні колеги!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про набрання чинності 17 січня 2020 року розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12 грудня 2019 року № 2598 “Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 06 лютого 2014 року № 352 “Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2020 року за № 17/34300 (далі – розпорядження № 2598).

Розпорядження № 2598 передбачає внесення змін до розпорядження Нацкомфінпослуг від 06 лютого 2014 року № 352 “Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2014 року за № 342/25119, у частині невіднесення до фінансової послуги факторингу операцій з цінними паперами, у тому числі похідними цінними паперами, а також операцій інститутів спільного інвестування (далі — ІСІ), які здійснюються в порядку та в межах, установлених Законом України “Про інститути спільного інвестування” та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регламентують питання діяльності ІСІ.