ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній non-life страхування — учасників проекту «Відкрите страхування» за січень-липень 2020 року

Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування», які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за підсумками січня-липня 2020 року склали 4,9 млрд. грн.

У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування – 2187,3 млн. грн. (44,4  %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 1569,3 млн. грн. (31,9 %). Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 952,2 млн. грн. (19,3%), з добровільного страхування відповідальності –216,1 млн. грн. (4,4%).

Обсяг надходжень валових страхових премій у липні місяці збільшився на 11,1 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 860,2 млн. грн.).

Валові страхові виплати за підсумками січня-липня 2020 року склали 2,1 млрд. грн.

У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким видам страхування, як добровільне майнове страхування – 982,9 млн. грн. (47,8 %) та добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 681 млн. грн. (33,1 %).  Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 377,5 млн. грн. (18,4 %), з добровільного страхування відповідальності – 14,3 млн. грн. (0,7 %).

Валові страхові виплати у  липні місяці зменшились на 32,4 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 266,6 млн. грн.).

Також було проаналізовано показники діяльності з таких видів страхування, як КАСКО, добровільне медичне страхування та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-липня 2020 року склали 1470,3 млн. грн., валові страхові виплати – 625,2 млн. грн . Рівень страхових виплат становив 42,5 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 7 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат склав  2,3 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у липні місяці збільшився на 16,2 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 267,2 млн. грн.),  обсяг валових страхових виплат збільшився на 15,6 % (до 104,6 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 0,2 в.п. (до 39,1 %).

По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-липня  2020 року склали 1270 млн. грн., валові страхові виплати – 601,6 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 47,4 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 3,5 %, середній щомісячний темп приросту валових страхових виплат -3,8 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у липні місяці збільшився на 58,4 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 264,2 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат збільшився на 15,1 % (до 82 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 11,7в.п. (до 31 %).

По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-липня 2020 року склали 716,8 млн. грн., валові страхові виплати – 349,3 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 48,7 %. Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 6,2 %.При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у липні місяці збільшився на 5,6% у порівнянні з попереднім місяцем (до 120,2 млн. грн.), обсяг валових страхових виплат зріс на 0,7 % (до 46,6 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 1,9 в.п. (до 38,8 %).

Участь у проекті «Відкрите страхування» для страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-липня 2020 року взяли страхові компанії  АЗІНКО, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, ВіДі-СТРАХУВАННЯ, ЄВРОІНС, ІНТЕРЕКСПРЕС, МОТОР-ГАРАНТ, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА, ПРОВІДНА, ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, УАСК,  УНІКА, Ю.Ес.Ай.

— https://www.facebook.com/uainsurcom/