Ліга страхових організацій України та Асоціація «Страховий бізнес» виступили засновниками нового професійного об’єднання на страховому ринку — Саморегулівної організації Страхового бізнесу України

Членами об’єднання можуть стати асоціації учасників страхового ринку, об’єднання, що стоять на захисті прав споживачів страхових послуг, професійні об’єднання, що провадять пов’язану і суміжну зі страхуванням діяльність (посередники, експерти, аварійні комісари тощо).

Статут нового об’єднання розширює його функціонал у порівнянні з організаціями-засновниками. Зокрема, передбачені можливості створення третейського суду, формування різного роду грошових фондів при об’єднанні, розроблення правил і стандартів професійної етики для страховиків та інші інструменти для добровільного регулювання правил ринкової поведінки учасників галузі.

Олександр Філонюк, президент Ліги страхових організацій України, відзначив:

«Необхідно посилити роль учасників ринку страхування в процесі тих змін у фінансовій галузі, які тривають зараз. Спільне стратегічне бачення ключових векторів майбутнього українського страхування дозволить нам зберегти та розвинути національний страховий ринок, ефективно вбудувати його в європейський контекст, додавши нові сенси, підвищити статус українських страховиків в суспільстві, підняти довіру з боку споживачів та зменшити сукупні ризики для економіки України».

Вячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес», прокоментував: «Як тільки буде прийнята відповідна законодавча база, СРО Страхового бізнесу України буде трансформуватись у повноцінну саморегулівну організацію. Ми підтримуємо позицію, що кожна страхова компанія в перспективі має бути учасником галузевої саморегулівної організації, щоб використовувати схожі бізнес-практики й етичні норми поведінки на ринку. Таких СРО на ринку має бути декілька для уникнення монополізації.

Для нас такий крок є переходом на новий рівень консолідації учасників національного ринку. Сподіваємось, що скоординувавши зусилля двох найстаріших та найбільших за чисельністю страхових об’єднань, ми зможемо вибудувати кращу взаємодію з представниками законодавчої влади, регулятора та споживачами для спільного розвитку галузі. Запрошуємо інші об’єднання учасників небанківського ринку до співпраці».