Ліга страхових організацій України взяла участь у нараді щодо обговорення проєкту Положення НБУ про інспекційні перевірки

12 лютого 2021 року засобами сервісу Zoom Національним банком України була проведена нарада щодо обговорення проєкту Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, доопрацьованого за результатами опрацювання зауважень і пропозицій, отриманих у ході його оприлюднення.

Представниками НБУ було презентовано пропозиції та зауваження, отримані від ринку, які були включені та які були відхилені в ході доопрацювання проєкту Положення, а також надано відповіді на запитання.

Проєтом Положенням пропонується врегулювати такі питання як види інспекційних перевірок, порядок організації та проведення інспекційних перевірок, склад інспекційної групи, права та обов’язки членів інспекційної групи, права та обов’язки керівників і працівників об’єкта перевірки, порядок доступу до приміщень, систем автоматизації операцій, інформації/документів та їх копій, оформлення результатів інспекційних перевірок та порядок дій у разі перешкоджання здійсненню інспекційних перевірок.

Участь у нараді взяли представники профільних департаментів Національного банку України, професійних об’єднань та учасників небанківського фінансового ринку. Лігу страхових організацій України в нараді представила Романа Навальківська, віцепрезидент ЛСОУ.

Нагадаємо, що доопрацьований проєкт Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг було оприлюднено  24 листопада  2020 року з можливістю подання зауважень та пропозицій до  24 грудня 2020 року.