До уваги страховиків!

29 березня 2021 року в Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України № 5315 «Про страхування» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71544

У разі ухвалення закон буде вводитись у дію із відстроченням через два роки після його підписання Президентом. Так учасникам ринку буде наданий перехідний період на приведення своєї діяльності у відповідність до закону.

Просимо ознайомитись з даним проєктом та направити свої пропозиції та зауваження до нього до 15 квітня 2021 року на електронну адресу ЛСОУ.