09 вересня 2021 року відбувся XIІ Звітно-виборний з’їзд членів Ліги страхових організацій України

09 вересня 2021 року відбувся XIІ Звітно-виборний з’їзд членів Ліги страхових організацій України. Його учасники обрали Президента, Президію, Ревізійну комісію та затвердили Резолюцію з’їзду.

Основними положеннями Резолюції з’їзду є:

— Продовження розробки та прийняття проектів регулятивних актів на виконання запланованих реформ, відображених у Стратегії розвитку фінансового сектору України на період до 2025 року, затвердженої 16 січня 2020 року.

— Вирішення проблемних питань щодо оподаткування страхової галузі, зокрема, усунення подвійного оподаткування, податкові пільги в довгострокових особистих видах страхування, вдосконалення термінів щодо недержавного пенсійного забезпечення, медичного страхування.

— Пошуки напрямів ефективного і успішного інвестування коштів страховиків та нормативного їх закріплення, забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів України щодо напрямів інвестицій страховиків в економіку України.

— Сприяння прийняттю проєктів Законів України “Про страхування” (реєстр. №5315 від 29.03.2021р.) та “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (реєстр.№5065 від 15.02.2021р.) в нових редакціях.

— Сприяння розвитку інформаційних технологій в сфері страхового бізнесу.

— Запровадження високих стандартів моторного страхування: вимоги до якості, видів та структури активів страховиків, скорочення строків виплати страхового відшкодування, приведення захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах до вимог законодавства ЄС шляхом поступового збільшення страхових сум, вдосконалення системи відшкодування збитків, завданих потерпілим, шляхом розробки та прийняття законопроекту  “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” в новій редакції.

— Закріплення дієвої системи захисту прав споживачів, формування надійних механізмів забезпечення безпеки коштів інвесторів та громадян, підвищення фінансової грамотності населення.

— Стимулювання розвитку добровільного та впровадження обов’язкового медичного страхування.

— Сприяння розвитку аграрного страхування шляхом супроводження закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».

— Прийняття законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму» №4162 від 29.09.2020 р. з метою підвищення гарантій та захищеності подорожуючих громадян.

— Сприяння впровадженню нових видів страхування, зокрема, страхування відповідальності перевізника, страхування в екологічній та будівельній сферах, страхування відповідальності лікарів тощо.

— Сприяння розвитку вітчизняної науки у сфері страхування.

— Сприяння підвищенню фінансової грамотності в Україні, участь у відповідних заходах.

— Міжнародна співпраця з іноземними асоціаціями страховиків в рамках обміну досвіду, інформування про сучасний стан страхування національних ринків, обміну інформації щодо останніх тенденцій вимог і правил регулювання страхових ринків.