До уваги страховиків!

Національний банк України оприлюднив для обговорення вимоги до організації систем управління ризиками та внутрішнього контролю, а також рекомендації щодо організації корпоративного управління в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах.

Національний банк пропонує встановити загальні та спеціальні (для окремих сегментів ринку) вимоги до системи управління ризиками, а також підходи та кроки для належної її організації. Серед загальних вимог Національний банк визначає такі:
організаційна структура системи управління ризиками;
належний розподіл обов’язків між учасниками системи управління ризиками, їх повноважень та відповідальності з урахуванням особливостей організаційно-правової форми надавача фінансових послуг;
ключові внутрішні документи із питань управління ризиками, уключаючи політики управління ризиками та профіль ризиків і їх зміст;
основні підходи до визначення та управління лімітами ризиків;
підходи до побудови інформаційних систем управління ризиками та формування управлінської звітності щодо ризиків;
моделі та інструменти вимірювання ризиків;
запровадження і дотримання належної культури управління ризиками.
Установлені також спеціальні вимоги до системи управління ризиками окремих сегментів ринку. Так, страховики мають ураховувати особливості управління андеррайтинговим, операційним, ринковим ризиками та ризиком ліквідності.

Система внутрішнього контролю повинна містити такі обов’язкові компоненти:
контрольне середовище;
оцінка ризиків;
контрольна діяльність;
контроль за інформаційними потоками та комунікаціями;
моніторинг ефективності системи внутрішнього контролю.
Під час розроблення системи внутрішнього контролю надавачі фінансових послуг мають ураховувати ключові вимоги до побудови системи трьох ліній внутрішнього контролю та мінімальний перелік питань, що підлягають врегулюванню у внутрішніх документах. Крім того, надавачі фінансових послуг зобов’язуватимуться здійснювати контрольні заходи.
Ефективна організація корпоративного управління включає в себе, зокрема, ефективне управління, прийняття керівниками надавачів фінансових послуг узгоджених рішень, належний розподіл обов’язків, уникнення конфлікту інтересів. Організація корпоративного управління має враховувати специфіку діяльності різних сегментів ринку небанківських фінансових послуг та орієнтуватися на вищі стандарти, встановлені європейським законодавством та кращою світовою практикою. Для цього Національний банк розробив Методичні рекомендації, які після їх схвалення матимуть виключно рекомендаційний характер та не будуть обов’язковими до виконання надавачами фінансових послуг і небанківськими фінансовими групами.
З урахуванням специфіки та ризиковості діяльності різних сегментів ринку небанківських фінансових послуг передбачається встановлення детальної організації системи органів управління для страховиків та кредитних спілок.

З цими та іншими вимогами до систем управління ризиками та внутрішнього контролю, а також рекомендаціями щодо організації корпоративного управління можна ознайомитися в матеріалах для обговорення за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєктів постанов просимо надсилати до 22 липня 2022 року на електронну адресу romana@uainsur.com.