До уваги страховиків!

Національний банк України оприлюднив до обговорення проєкт змін до методики формування страхових резервів та вимог до методики розрахунку викупної суми.

Документом врегульовано, зокрема, такі питання:

  • опис методів розрахунку різних видів страхових резервів з урахуванням кращої світової практики в межах чинного законодавства;
  • установлення вимог до вибору методів формування страхових резервів, зважаючи на відповідність даних страховика припущенням та вимогам, що застосовуються до певного методу;
  • опис правил розрахунку прав вимог до перестраховиків у різних видах резервів;
  • порядок визначення резерву витрат на врегулювання.

Проєктом також пропонується встановити:

  • уніфіковані підходи до формування страхових резервів — технічних резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, а також резервів зі страхування життя;
  • стандартизований порядок перевірки адекватності страхових резервів у компаніях сегментів non-life та life;
  • нові вимоги до контролю якості даних, які використовує страховик для розрахунку страхових резервів;
  • складання страховиком внутрішнього актуарного звіту за результатами здійснення розрахунків страхових резервів на звітні дати, тощо.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланням:

У зв’язку з наведеним вище, звертаємось з проханням направити до 17.10.2022р. зауваження та пропозиції до проєкту постанови на електронну адресу: romana@uainsur.com