Ліга страхових організацій України вітає Андрія Пишного з призначенням на посаду Голови Національного банку України

Ліга страхових організацій України вітає Андрія Пишного з призначенням на посаду Голови Національного банку України.
ЛСОУ – найстаріше в Україні об’єднання страхових компаній, яке послідовно і наполегливо вже 30 років представляє інтереси страховиків як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Наразі серед наших головних завдань – консолідація усіх учасників страхового ринку України заради розвитку національного страхування, яке сьогодні в умовах повномасштабної війни виконує роль не лише економічного стабілізатора ринкової економіки, а й виступає соціальним гарантом для населення, бізнесу і держави в цілому.
Ми прагнемо, щоб розвиток страхового інституту відповідав інтересам всіх учасників страхових правовідносин і досягти цієї мети ми можемо лише у співпраці з Національним банком України.
Відповідно до резолюції XІІI з’їзду ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ від 15 вересня 2022 року, ми звертаємось до Національного банку України щодо сприяння:
• посиленню комунікації НБУ з професійними об’єднаннями страховиків;
• ухваленню ключових законопроектів у сфері страхування в редакціях, що забезпечать баланс інтересів учасників ринку, держави та споживачів фінансових послуг, а також впровадженню нових видів страхування;
• розробленню ефективних інвестиційних інструментів для страхового ринку України та механізму захисту активів страхових компаній;
• вирішенню проблемних питань щодо оподаткування страхової галузі;
• усуненню обмежень на здійснення валютних операцій з метою забезпечення платоспроможності страховиків та виконання договірних зобов’язань за договорами перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.
Працюймо і перемагаймо!
Віктор Берлін,
президент Ліги страхових організацій України