Ліга страхових організацій України протестує проти регулювання ринку виключно фіскальними методами

Одним із центральних питань засідання Правління ЛСОУ, яке відбулося 25 травня 2005 року, був розгляд проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших Законів України, які стосуються оподаткування страхової галузі. Гостра необхідність розгляду цього питання виникла в зв’язку з тим, що останнім часом страховий ринок піддається агресивним спробам податкового шантажу. Упродовж останніх років уряд постійно підвищує ставку оподаткування валових доходів страхових компаній – з 3% до 6% і наразі знову запропоновано підняти податкову планку до 10%. ЛСОУ категорично заявляє, що страховий ринок не може регулюватися виключно фіскальними методами. Це суттєво зашкодить розвитку класичного страхування, призведе до блокування розвитку галузі, в результаті чого страхові компанії змушені будуть покинути ринок. Відкриваючи Правління, Президент Ліги наголосив: „Існуюча нині в страховій галузі країни система оподаткування з валових надходжень є найбільш прозорою і зрозумілою. Але в умовах постійного податкового пресингу, якому піддається страховий ринок, ЛСОУ вимагає для страхового ринку рівних умов з іншими суб’єктами господарської діяльності, які оподатковуються 25% податком з прибутку”. Перехід на загальну систему оподаткування вимагає внесення змін до законодавчої бази. Рішенням Правління при ЛСОУ було створено кілька робочих груп, які відпрацюють механізм переходу страхової галузі на загальну систему оподаткування. Зокрема, робочими групами ЛСОУ готуються внесення змін до Порядку формування технічних резервів, а саме до ст. 31 Закону України „Про страхування” та Правил формування, обліку і розміщення страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя; розробка галузевих рекомендацій до Стандарту бухгалтерського обліку „Витрати” щодо обліку витрат страхових організацій; внесення відповідних змін до бухгалтерської, податкової та фінансової звітності страховиків, а також розробка податкового роз’яснення, якого потребує перехід на оподаткування прибутку страхових організацій. Усі ці пропозиції Ліга направить на розгляд до Кабінету Міністрів України. ЛСОУ і надалі вимагатиме від уряду виваженого підходу до реформування податкової політики в сфері страхування.