Ліга страхових організацій України вважає доцільним застосування політики здорового протекціоналізму у відношенні до страхового ринку під час вступу до СОТ

Ліга страхових організацій України підтримує спрямованість вектору державної політики на євроінтеграційні процеси та вступ України до СОТ. Це стане потужним імпульсом, зокрема, для страхового ринку, сприятиме розвитку його експортного потенціалу, надходженню прямих іноземних інвестицій, гармонізації та лібералізації української нормативно-правової бази в сфері страхування відповідно до європейських стандартів. У той же час, ЛСОУ вважає, що створення єдиного економічного простору і відкриття внутрішніх ринків для західних корпорацій стане серйозним іспитом для українських страховиків, своєрідним тестом на здатність конкурувати із міжнародним страховим бізнесом із 145 країн світу. Генеральний директор ЛСОУ Наталя Гудима під час зустрічі з журналістами наголосила: „Економічна політика держави у відношенні до молодого ринку страхування має ґрунтуватися на його захисті і здоровому протекціонізмі, практика якого застосовується в усіх розвинутих країнах”. Нещодавно Верховна Рада прийняла Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” (щодо філій страхових компаній-нерезидентів), який набуває чинності через 5 років після вступу України до СОТ. Одним із положень закону піднято планку мінімального розміру статутного фонду компаній зі страхування життя до 10 млн. євро (сьогодні відповідно до чинного законодавства статутний фонд становить 1,5 млн. євро). ЛСОУ занепокоєна впровадженням такого непомірно високого розміру статутного фонду, що може стати для вітчизняних компаній зі страхування життя нездоланним бар’єром. Адже якщо в європейських країнах страхування життя є одним із найрозвинутіших видів, яким охоплено майже 70% населення і на частку якого приходиться 50-60% від загального обсягу страхових платежів, то ринок страхування життя в Україні сьогодні стоїть лише на порозі формування, складаючи 1,5-2% в загальних показниках страхової галузі. Ще незміцнілому українському ринку буде складно конкурувати з іноземними страховиками, які мають досвід роботи десятки, а то й сотні років. ЛСОУ має намір застосувати свій вплив і всі можливі засоби для того, щоб продовжити перехідний період для формування страховиками статутного фонду в розмірі 10 млн. євро до того часу, коли показники українського ринку страхування життя не досягнуть європейських. Адже вступ до СОТ – не самоціль, а засіб для підвищення ефективності української економіки, зокрема, національної сфери страхування.