Ліга страхови організацій України не допустить ігнорування інтересів страховиків на ринку недержавного пенсійного забезпечення

На сьогодні в системі недержавного пенсійного забезпечення найбільш перспективними і конкурентноздатними учасниками є страхові організації, які залучають вдвічі більші об’єми пенсійних коштів, ніж НПФ. Так, за перший квартал 2005 року об’єм премій, акумульованих страховиками, склав 6,78 млн. грн., тоді як пенсійні фонди залучили 3,1 млн. грн.

Як відомо, Державна Комісія з регулювання ринку фінансових послуг без врахування пропозицій ЛСОУ, підготувала проект внесення змін в Закони України „Про страхування” та „Про недержавне пенсійне забезпечення”, які порушують принцип забезпечення рівних умов для учасників ринку і надають перевагу та виключне право акумулювання пенсійних коштів лише в недержавних пенсійних фондах. Зміни, запропоновані Держкомісією, фактично усувають страхові компанії від роботи на ринку довготермінових накопичувань, суттєво обмежують їхню діяльність, блокують право працювати з клієнтами за договорами пенсійного страхування, залишаючи єдиний механізм участі страховиків у пенсійному забезпеченні – виплати пожиттєвих пенсій.

Створюючи сприятливі умови виключно для роботи НПФ, регулятор намагається обмежити можливості страховиків життя, виключаючи із чинного Закону навіть сам термін „пенсійне страхування”.

ЛСОУ вважає це грубою дискримінацією, ігноруванням інтересів страхового ринку і лобіюванням державним регулятором інтересів лише одного учасника системи недержавного пенсійного забезпечення – НПФ.

За вимогою ЛСОУ Держкомісія відкликала з Кабінету Міністрів свій проект. Але натомість регулятор направив листа до уряду з пропозицією визначити роль і місце страхових організацій у здійсненні недержавного пенсійного забезпечення.

ЛСОУ розцінює такий крок Держкомісії як намагання уникнути прийняття важливого для страхового ринку рішення і перекласти відповідальність за це на Кабінет Міністрів.

Ліга має намір об’єднатися з представниками банківського сектору і спільними зусиллями не допустити порушення одного з основних принципів чесного бізнесу — створення рівноправних умов для роботи всіх суб’єктів ринку, що здійснюють діяльність у такій важливій соціальній сфері як пенсійне забезпечення громадян країни.