ВІДБУВСЯ VI ЗВІТНО-ВИБОРНИЙ З’ЇЗД ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

19 жовтня 2005 року відбувся VI звітно-виборний з’їзд Ліги страхових організацій України. На з’їзді були присутні страхові організації — члени ЛСОУ, представники органів державної влади, народні депутати, науковці, журналісти. З інформацією про діяльність Ліги страхових організацій України за звітний період виступив Президент ЛСОУ Олександр Філонюк. У своєму виступі О.Філонюк наголосив, що до VI з’їзду Ліга прийшла організаційно зміцнілою, завоювавши довіру і повагу страховиків, бізнесових структур України та іноземних колег, стала авторитетною, життєздатною всеукраїнською професійною організацією, з якою рахуються всі гілки влади і яка сьогодні потрібна страховим організаціям та іншим суб’єктам страхової діяльності. Обґрунтовані ініціативи Ліги знаходять постійну підтримку зі сторони органів законодавчої та виконавчої влади, в зв’язку з чим прийняті важливі законодавчі й нормативні акти, а також не допущено прийняття пропозицій, спроможних нанести невиправдані збитки розвитку страхування. Президент Ліги підкреслив, що це — головне надбання ЛСОУ за звітний період. З’їзд Ліги, як один з потужних форм вияву узагальненої і чітко сформованої позиції учасників страхового ринку, констатував необхідність вдосконалення правового забезпечення розвитку страхового ринку, а також підвищення ролі механізму страхування в соціально-економічному розвитку держави. У зв’язку з цим з’їзд постановив доручити Лізі страхових організацій України: • підготувати нову редакцію Закону України „Про страхування”; • організувати роботу з адаптації національної правової системи до законодавства Європейського Союзу в сфері бухгалтерського обліку й аудиту; • продовжити роботу з підготовки альтернативної системи оподаткування галузі; • вдосконалювати нормативно-правову базу з регулювання та нагляду за формуванням і розміщенням страхових резервів; • забезпечити підтримку розвитку довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення за участю страховиків, а також обов’язкового медичного страхування (шляхом віднесення внесків з цих видів страхування на валові витрати юридичних осіб та вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб); • запровадити програми інформування населення через засоби масової інформації про механізм дії і переваги отримання страхових послуг;• розробити Кодекс ділової етики, що сприятиме утвердженню принципів чесного бізнесу, взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між учасниками ринку страхових послуг та споживачами страхових послуг. З’їзд високо оцінив роботу Президента та Правління ЛСОУ. Підтвердженням цього став той факт, що учасники з’їзду вже втретє на найближчі чотири роки обрали Президентом Ліги страхових організацій України Олександра Філонюка. Генеральний директор ЛСОУ Наталя Гудима: „VI з’їзд ЛСОУ можна вважати історичним, оскільки завдяки його рішенням накреслено чітку перспективу розвитку страхової галузі на найближчі роки, затверджено програму законодавчих ініціатив, зроблено низку організаційних змін та вдосконалень. І найголовніше, що Ліга залишилася зі своїм лідером”.