ЛСОУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ В ЗАСІДАННІ ДНЯ УРЯДУ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ „ПРО СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ”

 Ліга страхових організацій України взяла участь у парламентському засіданні Дня уряду „Про сучасний стан та перспективи розвитку страхових послуг в Україні”. Уперше на такому високому державному рівні відбулося обговорення питання розвитку національної страхової галузі. Верховна Рада України відзначила особливу роль страхування в економічному розвитку держави, який є головним сектором небанківських фінансових послуг, що динамічно розвивається на основі кращих міжнародних стандартів в напрямку прозорості, поліпшення як кількісних, так і якісних показників.  Страховий ринок розпочав новий етап розвитку: зріс рівень виплат, припинено відтік капіталу за кордон через операції перестрахування, підвищено рівень капіталізації, страхових резервів, статутних фондів, сформовано ринкові механізми залучення інвестиційних ресурсів у національну економіку, поступово повертається довіра суспільства до страхування і підвищується рівень страхового захисту інтересів громадян країни. Аналіз основних статистичних даних свідчить, що страховому ринку вдалося переломити негативні тенденції, що існували в попередні роки і досягти позитивних зрушень. Так, рівень виплат у відношенні до чистих премій в 2004 році складав 14,6%, а в 2005 році зріс майже до 23%, що свідчить про поступове очищення вітчизняного страхового ринку від схемних операцій.  Під час Дня уряду від фракцій і комітетів Верховної Ради та народних депутатів прозвучали запитання щодо забезпечення умов економічної активності через інструменти страхування, доцільності змін в оподаткуванні галузі, впровадження ліцензування перестрахування,  про правила розміщення страхових резервів, наслідків відкритого доступу іноземних страховиків для ринку України, розробки Страхового Кодексу тощо. Особливу увагу на Дні уряду було приділено розвитку страхової медицини, впровадження страхування цивільно-правової відповідальності автовласників,  участі страховиків у недержавному пенсійному забезпеченні. Власне, вперше у Верховній Раді України так детально було проаналізовано та вивчено сучасний стан і перспективи розвитку національної страхової сфери.  Після завершення пленарного засідання Президент ЛСОУ Олександр Філонюк в ефірі УР-1 зазначив: „На моє переконання проведення Дня уряду дасть певний поштовх подальшій роботі Верховної Ради України  в напрямку більш активного вдосконалення нормативно-правової бази розвитку страхової сфери”.  Під час Дня уряду було дано високу оцінку діяльності Ліги страхових організацій України як одному з висококваліфікованих професійних об’єднань, ефективна діяльність якого  забезпечує укріплення позицій вітчизняної галузі

Огляд Дня Уряду України у Верховній Раді України