ЛСОУ ПІДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З „ІНВЕСТ-ГАЗЕТОЮ” ТА ГАЗЕТОЮ „ДЄЛО”

Відбулося публічне підписання меморандуму про інформаційне співробітництво і партнерство між Лігою страхових організацій України та видавництвом „Економіка”, в яке входить фінансово-економічний щотижневик „Інвест-Газета” та нове ділове щоденне видання „Дєло”.Від Ліги страхових організацій України меморандум підписав Президент ЛСОУ Олександр Філонюк, від імені видавництва „Економіка” – Генеральний директор Ігор Ляшенко. Під час церемонії підписання О. Філонюк наголосив: „Приємно відзначити, що довкола страхового ринку сформувалося активне інформаційне поле. Практично всі засоби масової інформації, що спеціалізуються на тематиці розвитку економіки України є партнерами ЛСОУ”. Підписанням меморандуму Ліга та Видавництво відкрили спільний Круглий стіл, що був присвячений обговоренню проблемного питання ефективного розміщення страхових резервів. Його актуальність продиктована тим, що з 1 січня 2006 року набирають чинності нові правила розміщення страхових резервів зі страхування життя та за видами страхування іншими, ніж страхування життя. Відкриваючи Круглий стіл Президент ЛСОУ О.Філонюк підкреслив: „Розміщення резервів страхових організацій сьогодні хвилюють усіх учасників ринку, адже говорячи про ефективність розміщення коштів страхових резервів, ми говоримо про виконання страховиками своїх зобов’язань перед клієнтами, побудову системи інвестування в економіку держави в цілому”. У роботі Круглого столу взяли участь Голова Держфінпослуг В.Суслов, член ДКЦПФР С.Бірюк, заступник правління Державної іпотечної установи С.Москаленко, директор з розвитку ПТФС Ю.Прозоров, директор Інституту розвитку фондового ринку Д.Леонов, керівники страхових компаній-членів ЛСОУ. Особливу увагу було приділено питанням інвестування страхових компаній у фондовий ринок; іпотечних цінних паперів як інструменту для інвестування; якості цінних паперів емітентів; формування нових інструментів інвестування; випуску довгострокових державних облігацій з фіксованим доходом, механізму інвестування в іноземні цінні папери. Публічність спільних заходів Ліги страхових організацій України та видавництва „Економіка” якісно підвищить ступінь інформування громадськості про ринок страхових послуг України та сприятиме оперативному й об’єктивному висвітленню інформації щодо розвитку національної галузі страхування на шпальтах ділових видань – „Інвест-Газета” та „Дєло”.