ПРИ ЛІЗІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ СТВОРЕНО КОМІТЕТ ІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Рішенням Правління при Лізі страхових організацій України створено Комітет із стратегічного планування. Страхування як один із головних сегментів фінансового ринку країни потребує розроблення виваженої, комплексної, фундаментально обґрунтованої системи стратегічного менеджменту, яка має базуватися на довгостроковому прогнозуванні зовнішніх макроекономічних умов розвитку страхового ринку в контексті загального розвитку економіки країни. У зв’язку з цим виникла необхідність створення нового комітету, завданням якого є формування системної, послідовної та ефективної політики в страховій сфері, виявлення перспективних напрямків розвитку галузі, використання новітніх досягнень сучасної науки прогнозування і управління. „ЛСОУ має намір розробити систему стратегічного менеджменту, яка забезпечить єдину стратегію і тактику розвитку страхового ринку, дозволить координувати та раціоналізувати зусилля членів Ліги, ефективно використовувати їх спільний потенціал, розширювати сфери впливу”, — наголосив на засіданні Правління Президент ЛСОУ Олександр Філонюк. Ліга страхових організацій України висловила довіру очолити Комітет з стратегічного планування Голові Правління страхової компанії „ІФД Капиталъ Страхування” Сергію Бабичу.