Ліга страхових організацій України

До уваги страховиків!

17 листопада 2015 року набрало чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.09.2015 № 2201 «Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.10.2015 за № 1327/27772 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 2 Порядку страховиком (цедентом, перестрахувальником) резидентом (далі – Заявник) в Нацкомфінпослуг реєструються договори перестрахування, укладені із страховиками (перестраховиками)нерезидентами, в тому числі за участю страхових та/або перестрахових брокерів.

Пунктом 5 Порядку визначено, що у разі необхідності перерахування іноземної валюти та/або купівлі іноземної валюти відповідно до вимог Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 № 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за № 254/4475 за договором перестрахування, укладеним із страховиком (перестраховиком) нерезидентом, який був зареєстрований в Нацкомфінпослуг, до якого внесені зміни, Заявником разом із супровідним листом (складається в довільній формі, в якому зазначаються дата та номер реєстрації договору перестрахування в Нацкомфінпослуг) надсилається на реєстрацію копія таких змін у двох примірниках, один з яких має бути засвідчений уповноваженою особою Заявника (примірник копії змін до договору перестрахування на двох і більше сторінках має бути прошитий та містити наскрізну нумерацію сторінок), а інший – засвідчений нотаріально.

Отже, Заявником реєструються в Нацкомфінпослуг тільки договори перестрахування, укладені із страховиками (перестраховиками) нерезидентами, а зміни до таких договорів (в тому числі у вигляді «бордеро» та «ковер-нота», які не являються окремими договорами перестрахування) – у разі необхідності купівлі та/або перерахування іноземної валюти.

Hовини ЛСОУ Актуально